KONST

Att arbeta som bildkonstnär handlar om kommunikation, att berätta, belysa och beröra med sina bilder, och att även skapa diskussion och delaktighet.

Bilden och skapandet har alltid varit viktig för mig.
Att göra research, skissa och färgsätta, för att sedan bygga den färdiga bilden
är utmanande och spännande.

Kontakt